2009 - Jõgevamaal ja Tartumaa idaosas
Suveseikluse 2. päeva legendid

Koostasid Tauno ja Gert

8201 - Tõusud ja langused

Peaaegu 100 aastat tagasi alguse saanud rajatis asub ligi 700 ha suurusel territooriumil. Peale laiendusi 1950.-60. aastatel sai sellest üks Ida-Euroopa suurimaid omataoliste seas. Viimati leidis objekt esialgse otstarbe kohast kasutamist 1996. aastal. 10 aastat tagasi loobuti rajatise taastamise plaanist.

Eelmisel aastal kasutati territooriumi aktsiooni "Teeme ära" raames prügi lipujaamana, kuhu toodi 4000 tonni Tartu, Põlva, Võru, Valga, Viljandi, Jõgeva, Lääne-Viru, Rapla ja Järva maakonnast kogutud jäätmeid. Kahjuks jäi valdav enamus prügist vastutusvõimetu jäätmekäitlusfirma tõttu sorteerimata ja ladestuspaikadesse edasi toimetamata. Seetõttu hakkavad suured prügihunnikud seal veel tänagi silma.

Samas on leitud, et territooriumi nn. niidualadel kasvab tuhandeid erinevatesse kaitsealustesse liikidesse kuuluvaid haruldasi taimi nagu näiteks pehme koeratubakas ja ahtalehine kareputk.

Mis number on kirjutatud libedaraja lähedal asuva punkri sissekäigu kohale sõna "planet" järele?

8202 - Seljavõit

Seda sportlast hakati Eestis tunnustama alles peale mitmete ilmameistri tiitlite võitmist. Vastuolud siinsete spordiametnikega viisid Luunjast pärit spordimehe aga Saksamaale, kus ta tegutses ja elas kuni surmani. Kuigi 7 ilmameistri tiitlit on ette näidata ainult temal, vaieldakse senini, kes siiski oli tolle aja kangeim mees - Lurich, Aberg, Hackenschmidt või tema. Talle 25 aastat tagasi püstitatud mälestuskivi ümbrus on aga alati hoolitsetud ja kaunis.

Mitu aiaposti on mälestuskivi taga oleval aial?

8203 - Nõiaelu

Rahvajuttude põhjal olevat sellest kohast mööda sõites paha ja kiusliku mõisniku tõld müristamise ajal tõllakujuliseks rahnuks muutunud.

Mis number on kirjutatud kivi kõrvale kivist postile?

8204 - Meresõit on ajavõit

Oleks härrased Viisk, Põis ja Kõrs sellest võimalusest teadlikud olnud, õnnestunuks nende hirmsat hukku vältida. Enamik meist on aga sellest õnneks kuulnud. Mõni isegi näinud. Küll aga on vähesed sellega sõitnud. Kui logistika klapib, on nüüd põhjus selleks olemas. Suveseiklejal saab ise juhtimises osaleda!

Mis värvi on edasiviiv jõud?

8205 - Luukered kapist välja!

Suveseiklus

Selle teadusliku kogu põhiosa moodustavad selgroogsete, eriti imet-ajate ja lindude skeletid ning koljud, kuid leidub ka muid loomade (eriti koduloomade) anatoo-miaga seotud preparaate, instrumente jms. Vihjeks veel, et kollektsiooniga samas majas asub ka loomade heaolu uurimiskeskus.

Mis on teine sõna Eesti vanima maakarja lehma luulise vaagna eksponaadi sildil?

8206 - Hull-Kindral

See hauakamber on ilmekaks näiteks, kuidas järglased kindlustavad, et kuri vanamees teise ilma jääks ja mitte siia tagasi ei roniks. Isegi uksesuu on nad kinni müürinud. J

Too 18. sajandil elanud tegelane juhtis Baltimaade linnade kindlus-tamist ning esindas Liivimaad Moskvas. Elas Kurista mõisas, omas lisaks ka Sarakuste mõisa. Külarahvas kartis ranget kindralit kui tuld. Lihtrahva pühapäevast kirikuskäimist kindral aga ei sallinud - parem kui nad puhanuks end välja, muidu ei jaksa järgmine päev tema heaks tööd teha.

Kalmistuvahi eesnimi?

8207 - Kolmas silm

Ta on osalenud Vabadussõjas rindeõena ja olnud naiskodukaitse-organisatsiooni esinaine, töötanud tummfilmide klaverisaatjana ja kirikus organistina. Kuid tuntuks sai ta hoopis millegi muuga. Hämmastav on see, et vaatamata oma tegevusele oli ta kirglik suitsetaja. Kõne all oleva naisterahva maja põletati peale tema surma tsiviilkaitse õppuste käigus. Tema viimast kodukohta me otsimegi. Peale koha tähistamist on uuesti õitsema hakanud varemalt naisterahva koduõuel kasvanud tokkroos.

Mitu raudvarrast on kodukoha tähise taha maasse torgatud?

8208 - Rohtunud aed

Too 1555 aastal esmakordselt mainitud mõis, kus vanad eestlased pidid kannatama nii Meckke, Schübtereid, Löwensterne kui Esseneid on nüüdseks erakätes ja seetõttu me sinna ei lähe. Küll aga otsime üles mõisast mitte väga kaugel asuva kabeli. Tolles kabelis elanud nõukogude aja viljastavais tingimustes keegi erak vanamees, kes kabelist kena elamise tegi. Laibad keldrist mattis maha, esimesele korrusele ehitas köögi, teisele korrusele magamistoa. Oli kuidas oli aga nüüdseks on nii kabel kui surnuaed võssa kasvanud.

Mitu klotsikest on risti kohal?

8209 - Lähme omadega rappa

See, umbes 5 km pikkune tähistatud matkarada, paikneb 260 km2 suuruse looduskaitseala servas. Kaarekujuline rada ühendab omavahel põlised metsa- ja soorajad ning tutvustab erinevaid sootüüpe. Arvatakse, et umbes 10000 aastat tagasi oli praegune Suuretüki sooäär toonase Suur-Võrtsjärve kallas.

Mitu trepiastet on vahitornil?

8210 - Kollektsionääri unenägu

See on ainus suur riistapuu, mis siia omal jalal tulnud on. Kui sellist väljendit sobib siin üldse kasutada. Või siis peaaegu siia. Leia see sõiduvahend tollest uhkest, ilmselt Eestimaa suurimast erakollektsioonist, üles. Kui nüüd suveseikleja meespere ja naispere arvamused ülejäänud päeva veetmise osas kardinaalselt lahku lähevad, siis palume väga vabandust. J

AKTAS! MOMENT _ _ _ ?

8211 - Mutionu

Suveseiklus

Siin on olnud paljudes kohtades maapinna sisse-langemisi. Kord olevat künni ajal isegi hobune maa alla langenud. Avad on tavaliselt varsti kinni aetud, et inimeste või loomadega õnnetusi ära hoida. Kardeti ka, et maa alt enam välja ei pääse. Koht sai maailmakuul-saks 19. sajandil, kui Tartu Ülikooli professo-rid kaevasid siit välja kuni 400 miljonit aastat vanad devoni ajastu rüükalad. Viimaste kol-lektsioon, mis sisaldab üle 800 eksemplari, on Tartus geoloogiamuu-seumis üks hinnatavamaid vaatamisväärsusi. Esimestele uurijatele oli see materjal niivõrd eksootiline, et väljakaevatud skeletifragmente ei osatud seostada kaladega, vaid peeti neid hoopis tükikesteks kilpkon-nadest, sisalikest, varaanidest, krokodillidest või isegi ihtüosaurustest. Eeldatavasti elutsesid fossiile jätnud rüükalad soojas rannikulähedases aktiivse vee liikumisega madalmeres, mis koos Baltoskandia kontinendiga asus väga lähedal ekvaatorile.

Ettevaatust! Kuna maapinnas leidub auke, on kerge jalga murda või väänata.

Mitu pulka on alla viival redelil?

8212 - Tule sinagi laulma

Räägivad, et siin olla 1500 aastat tagasi olnud Tartu ümbruse suurim inimasustuspiirkond. Nüüd on ka. Ainult, et elavad või peatuvad siin ühed teised tegelased, kes vaatamata suure linna lähedusele end muhedalt tunnevad.

No mida ikka vaatetorni puhul küsitakse? :)
Alusta päris maast ja lõpuni siis välja.
Jah, see viimane tundub ka olevat.

8213 - Kuurort

Legendi kohaselt olla selles külas kasvatatud lähedal asuva mäe otsas elanud uhkele rüütlile kukki ja kanu. See hoonekompleks on olnud peatuspaigaks ja suvekoduks paljudele tuntud kunstiinimestele. Nõukogude ajal on siin asunud ka pioneerilaager. Umbes kilomeetri kauguselt kirde suunas leiab mõnusa ujumiskoha.

Mitu kollast silti kirjaga "Varisemisoht!" on kinnitatud hoonetele?

8214 - Kurgid sulle

Hobune on suur loom. Teda märkamata siit mööda ei sõida. Eriti kivist hobusest. Kas aga leiad üles igavest aud hoidva kivi, mis vabastamise tänuks paigaldatud? Ei ole hobusest väga kaugel.

Mis on pikim sõna tahvlil?

8215 - Siin näkkab!

Suveseiklus

Ikka meenuvad minutid millal
viras vikerkaar üle vee.
Me seisime raudsel sillal.
Sinu ees oli raudne tee.
Aeg raputas aardeid mu ette.
Sinu ees oli raudne tee.
Raudsillal viskasin vette
ma punakorallidest kee.
Kõik mu aegade aarded on hallid.
Jumet pole ka jumalatõel.
Veepõhjast vaid punakorallid
vahel viravad Emajõel.

Betti Alver "Korallid Emajões"

Mis number on silla lõunapoolses otsas asuva posti sildil sillapoolsel küljel?

8216 - Puugiralli

Meie kõigi suureks rõõmuks taipas keegi Andres Mathiesen 85 aastat tagasi selle ala kaitse alla möllida. Nõnna ongi meil tegemist Eesti vanima metsakaitsealaga. Tõeline ürgmets koos kõigi oma võlude ja valudega. Viimaseid kogeb omal nahal igaüks, kes otsustab rajalt kõrvale põigata, et oma arvates kiiremini-otsemini saada :)

Aga seikleja ülesanne on lihtne - leida too 370 aastat vana majesteetliku välimusega Tema Ektsellents Mänd.

Paarisarvude summa sildilt?

8217 - Võiduviskamine

"...Lähme läbi loigukese

Võidukive vaatamaie,

Kuhu need kivid kukkusid!"

Lähem tee käis vete kaudu,

Ligem rada järvest läbi,

Sealtap Kalevite pojad

Suisa teeda sammusivad,

Sealtap rada rändasivad

Võidukive vaatamaie.

Keset järve kandis vesi

Kalevi poegel kintsuni.

Esimese venna kivi

Magas lainte-vaiba varjus,

Suikus järve sügavuses;

Saand ei silma seda näha,

Ega käsi katsumaie.

Teise venna võidukivi

Leiti ligi kalda ääre,

Vee ja kuiva vahepealla,

Pool veel paistis lagedalle,

Pool jäi peitu lainetesse.

Kolmandama venna kivi,

Võiduviskamise märki,

Leiti üksi kuival kaldal,

Leiti murul magamassa,

Tüki maada teistest kaugel.

Sinna kivi oli sattund

Taeva tahtmist tähendama:

Keda kolme venna seasta

Kuningaks peab kutsutama.

Fr. R. Kreutzwald "Kalevipoeg"

Otsime viimasena mainitud kivi.

Olgu veel öeldud, et mõned ümbruskonnas olevate rahvuseeposega seotud kivide sildid on kahjuks paigutatud valedesse kohtadesse.

Mis number on rohelise posti peal kivi kõrval?

8218 - Viimane mehhikuurlane

Selge on, et ega see vare enam kaua püsti seisa. Sestap tasub ta üle kaeda. 18. sajandi lõpul ehitatud uhkest luteri kirikust on jäänud püsti vaid sissekäigu osa. Kirik ise sai pommitabamuse II maailmasõjas ning tassiti peale sõda suuremalt jaolt laiali. Praegu toimetab selles külas 1933. aastal ehitatud õigeusukirik.

Mitu püstist lauda sulgeb sissepääsu?

8219 - Memory Field

Hoonetekompleks asub samanimelise järve põhjakaldal. Peahoone oli omal ajal Lõuna-Eestis üks ilusamaid. Kahjuks põles hoone Teises maailmasõjas varemeteks. Nõukogude ajal ehitati sinna peale lihtne katus ja kasutati hoonet laona. Kunsti ja kultuuriga oli see paik seotud juba oma kõrgajal, kui siinsetel omanikel oli suur ja hinnaline kunstikogu, korraldati salongiõhtuid ja vastuvõtte. Praeguse omaniku kasutuses olid hooned ka aastatel 1922-1944.

Territooriumile pääseb iga päev kell 7-22.

Kuidas toimub veetorni minek? Loe sildilt!

8220 - Siin on oja

Keskajal tegutses siin usinalt tolliamet, olles ehitanud jõele tõkke ning korjates jõel veetavalt kaubalt maksu. Ilmselt sellest kosununa ehitasid nad 14. sajandil linnuse. Legend teab rääkida, et linnusest olla võimaliku pagemise tarvis kaevatud jõe alt läbi tunnel. Tõsi, tunnelit või jälge sellest, pole tänapäeva kaevamiste ajal leitud.

Siis tulid venelased sooviga võtta rootslastelt kõik, mis nood aastasadadega omale ahnitsenud ja lammutasid linnuse ära. Rootsi laevastiku lammutasid ka ära. Aga Eestimaal on taaskasutus alati au sees olnud ja linnuse varemetele kerkis kõrts. Õnneks kõrtsi ei lammutatud, vaid restaureeriti. Tänasel päeval nad süüa ei anna, küll aga informatsiooni.

Mitu kolpa on majas?

8221 - Plagiaat

Samasugune, kuid kordades suurem objekt rajati 1923. aastal USA-s, mis oli esialgselt planeeritud ajutisena kinnisvara reklaamiks, kuid üllatuslikult sai sellest maailmakuulus sümbol.

Kes veel peale Sweni ja Rauno oli siin 16.06.2009?

8222 - See ei ole Läti

Vanapaganat vihastanud kangesti tolle Eesti suure maakiriku torn. Kord leidnud Vanapagan Võu äärest tubli kivimüraka. Kahmanud kivi sülle, läinud Munamäe otsa. Vaadanud sealt, kus too kirik. Siis visanud kiriku pihta. Kivi langenud aga Põlva Mammaste küla lähedale maha ja lõhkenud seal. Vanapagan vaatab, kas torn maha sadanud. Ei, torn püsti nagu ennegi. Vanapagan otsib Munamäe lähedalt teise kivi. Viskab sellegi torni pihta. Aga niisama vähe kui esimene, ei ulata teinegi kirikuni, vaid satub Himmaste ligidale maha. Kui ka Vanapagan kaks korda visanud, jäi kirik ometi terveks. Sest ajast peale jättis Vanapagan kiriku hävitamise nõu maha.

Kiriku tagaaias asub vabadussõja monument.

Küsime vasema külje viimast sõna/nime.

8223 - Mingem üles mägedele!

Suveseiklus

Ehitisest 0,5 km kauguselt on leitud märke inimasustuse kohta I aastatuhande viimasel veerandil. Samas asuvad ka suusarajad, slaalomi-kelgumägi ja tehisjärv.

Mitu astet on selle puitehitise tippu?

8225 - Kaks ühes

1944. aastal toimusid ümberkaudsetel aladel tähtsad lahingud Punaarmee vastu. Lahingutest võttis osa ka palju varasemalt Eestist lahkunud ja vabatahtlikult naabritele appi läinud kangeid mehi, kes tulid tagasi täitma oma kohust kodumaa ees.

Siin võitegi nende vaprate meeste kohta natuke rohkem teada saada.

Lisaks asub samas majas ka Vooremaa loodust ja piirkonna suurimat järve (ainus järv, mis kuulub nii Eesti 10 kõige suurema kui ka 10 kõige sügavama järve hulka) tutvustav väljapanek.

Liitke kokku mitu poolikut palki on lavatsil ja mis numbrit kannab Vooremaa stendil metskurvits?

8227 - Üle jõe

Suveseiklus

Mõned faktid Emajõest:

Kes siin elab? (Ees- ja perekonnanimi kirjutage kokku)

8229 - Allee - hop!

Suveseiklus

Arvatakse, et objekt on ehitatud aastal 1908 seoses suurte ehitustööd-ega mõisapreili pulmade ettevalmistamisel, kuigi kindlad andmed selle kohta puuduvad. Ehitu-seks kasutati punaseid telliseid. Renoveerimis-tööd toimusid 2008. aastal. 18. sajandil asus siinkandis tubakavabrik.

Mis on esimene sõna infostendil sinisel taustal?

8231 - Mars, Snickers, ...

Rohkete puhkekohtadega rada ühendab Tartumaa ühed põnevamad linnupaigad ühtseks ketiks. Lähikonnas on kohatud üle 200 linnuliigi. Kohata võib ka mitmeid ohustatud liike.

Mitu trepiastet on vaatetornil?

8233 - Murueide tütar

Selle Eesti helilooja auks on rajatud päris omapärane muuseum. Miks on just siia rajatud temale pühendatud muuseum, uurige kohapeal.

Laialt on tuntud nii tema koorilaulud kui ka rahvalauluseaded.

Mis on eelviimane graveeritud sõna seinal oleva raamitud joonistuse raamil?

8235 - Falkenau

13. sajandil rajati siia Eesti suurim vesilinnus. 14.-15.sajandil elas selles umbes 40 tsisterlasest munka, keda riietuse järgi kutsuti valgeteks munkadeks. Ehitis hävis Liivi sõja algul 1558. aastal ning selle jäänuseid kasutati 18. sajandil Tartu kaitseehitiste rajamiseks. Seega on varemetest säilinud vähe - vaid meetri kuni paari kõrgused müürid, mis suures ulatuses on mattunud rusuhunnikute alla. Paika kasutatakse küll kohaliku peoplatsina, kuid varemeid on korrastatud väga vähe. Ometigi on varemete alune viimaseks puhkepaigaks nii Tartu esimesele piiskopile kui ka ühele Taani kuningatütrele.

Mitmest lauast koosneb silla põhi?