2008 - Rapla- ja Pärnumaa
Suveseikluse 1. päeva legendid

Koostasid Martti ja Tauno

8101 - Puhkame jalgu

Naised olnud jõe ääres pesu pesemas, kui Vanakurat tulnud ja kõik pesu mudaga kokku loopinud. Naised seepeal vihastanud, keeranud pesu rullidesse ja hakanud pahalast nendega nüpeldama. Vanakurat pistnud tuhatnelja metsa poole ajama, naised talle järgi, ja julgenud alles siis seisma jääda, kui selja tagant enam midagi kosta polnud. Istunud siis sinnasamasse kivi peale puhkama. Kui ta ennast sealt viimaks püsti ajas, oli kivi sisse tema istumisekohta suur lohk tekkinud.

Mis sõna on kirjutatud väikse kivi peale suure taga?

8102 - Sambaklassika
Kuni 1996 aastani oli see asula alevvald, praegu aga on see alev vallakeskuseks.

Püstitatud 1922, purustatud 1945, taastatud 1989. TK "?"

8103 - Sao Jorge

Nurgakivi pandi sellele pühakojale aastal 1852. Praeguse kiriku varasemat klassitsistlikku ilmet muudeti oluliselt 1882-1883 toimunud ümberehituste käigus. Kiriku põletasid 1944. aasta septembris Nõukogude armee eest taganevad Saksa sõdurid. Kohalikud üritasid kirikut taastada, kuid nõukogude võim keelas selle 1961. aastal. Hoonet kasutati lasketiiruna, hiljem seisis kirik varemeis. 1990. aastast alates on toimunud kirikus ulatuslikud restaureerimistööd, mis kestavad siiani. 2001. a. jüripeval nimetati kirik Eesti sõjameeste mälestuskirikuks.

Mis aastal toimus kiriku juures kõrge täpsusega loodimine?

8104 - Hundid on siin mustad

Selles mõisas veetis oma lapsepõlve hilisem loodusteadlane ja maadeuurija ning Peterburi Teaduste Akadeemia auliige. Tema paljudest ekspeditsioonidest kuulsaim oli aastail 1842-1845 korraldatud uurimisretk Siberi ja Kaug-Ida aladele, mille kohta ta avaldas neljaköitelise uurimuse. Hilisemas kodukohas Hellenurmes tegeles tori hobuse ja eesti punase veise tõuaretusega.

Mitu puuraamiga aknaava on säilinud viinavabriku loodeseinas?

8105 - Pärnust Põrgu

Katuse kalle ei tohi olla suurem kui 30 kraadi, muidu peseb vihm mulla katuselt maha. Mättad võetakse kehvema mullaga, et taimed ei hakkaks liialt vohama. Mätas peaks olema u 20-25 cm paks, siis ei kuiva katus põuasel suvel läbi. Mätaskatus on üpris raske, lisaks seob ta hulga sadevett, talvel lisandub lumekoormus. Seega peab mätaskatusega hoone konstruktsioon olema tugev. Mätaskatus on hea heli- ja soojusisolaator. Mättakiht reguleerib suurt temperatuuride kõikumist. Kuuma ilmaga hoiab ta katusealused ruumid jahedad.

Kelle kuju on Lauritsaga posti otsas?

8106 - Vahel on vahedel vahed vahel

See tänaseks kuivanud puu kasvas Põhja-Euroopa kõige liigirikkama puisniidu kus ühel ruutmeetri on loendatud 74 erinevat taimeliiki. Puu leiad, kui pargid auto odomeetri järgi 2,2km kaugusele Vaheka seltsimajast.

Millisest liigist noor puu kasvab pildil toodud puu kõrval?

8107 - Kes elab metsa sees?

Alati ei pea olema suurim omasuguste seas, et silma paista. Kena tiheda võraga puuke sarnaneb bonsaiga, mille kasvatamisega jaapanlased tohutult vaeva näevad. Siin on samasugune miniatuurne kunstiteos tekkinud aga lihtsalt looduse armust.

Mis on kirjutatud sellest puust mõned meetrid ida pool oleva kivi alla?

8108 - Tere hommikust, põllumehed

Siit on pärist Kribu Aadu ja Läku Maali. Selle asula lähedal meenutab mälestuskivi ühte õige kuuma sündmust.

Mitu tüve on kivi lähedal oleval mitmetüvelisel vahtral?

8109 - Otsi lolli, kes ei kardaks kolli

See kivi on seotud pärimusega, et tema alla on maetud kulda.

Mis on viimane sõna objekti juures oleval sildil?

8110 - Motel

25 aastat tagasi ühendati siin lähedal raudteesillal uue raudteetrassi rööpad, ennetähtaegse käikuandmise eest autasustati vabariiklike aukirjadega teiste seas ka Jüri Peetsalu ja Valdu Kaske. Raudtee jagus täpselt 25 aastaks, sest sellel suvel võeti rööpad osaliselt ülesse. Siin asus ka Eesti esimene supermarket. Pildil on puudu mõned numbrid.

Mitu kilomeetrit on Pärnusse?

8111 - Tegevust tagapingirahvale

Siit käib Kergu peale, Mäemetsa talu kohta läbi pehme soo, üks 10 wersta pikkune wana tee, keda Wene teeks ja sõja teeks kutsutakse. Tee olla praegu selgeste tunda. Kui wanal ajal pargiajajad siit rahwast riisumas käinud, siis tahtnud niisugune rööwli selts siit külast Kerku minna. Aga et tee neil tundmata olnud, wõtnud nad ühe külamehe enestele teejuhiks. See tahtnud oma sugurahwa heaks kurjategijad ära uputada ja juhtinud nad Pöörawere suurde soosse. Pargiajajad ratsutanud aga ommeti mädast soost läbi, ja kui nad wälja saanud, käristanud nad juhi selle eksitamise eest kahe hobuse wahel lõhki. Kergust läinud pargiajajad Lelle, kus nad wangi olla wõetud. Siin külas väärib tähelepanu II aastatuhande esimestest sajanditest pärinev kivikalme, mis asub kuni 28 m pikkusel seljakul Uueda ja Peedu pere lähedal.

Vastuseks saatke arheoloogi tekstist sõna, millega samapikkuseid sõnu tekstis rohkem ei esine.

8112 - Seekord ujuma ei pea - kullisilmad aitavad

See liustikutekkeline saar on olnud aastatuhandeid eestlastele pelgupaigaks. Tänapäeval on see saar koos ümbritseva rabaga looduskaitse all.

Kui kaugele jäävad saarel kasvavad esimesed puud saarst kirdesse jääva autoga sõidetava tee lõpust. Vastus anna täis sadades meetrites (nt. 12900 või 700), lubatud eksimus 250m

8113 - Maakera keskpunkt

Teelised jäänud hilja õhtul koopa ette öömajale. Teinud lõkke maha. Süüa pole olnud, saatnud ühe mehe mõisa karjaaeda lammast varastama. Kirikuõpetajal olnud jalad haiged, käinud üle jõe rahvaarsti juures tohterdamas. Ei saanud ise mäest alla lootsiku juurde, kutsar kandis seljas. Mehed näinud, et keegi tuleb midagi seljas, arvanud et kaaslane lambaga, hõiganud: "Kas on hästi rasvane!" Kui õpetaja seda kuulnud, arvanud, et kuradid platsis tema hinge tahtmas, karanud kutsari seljast maha ja jooksnud mäest üles. Jalad korrapealt terved!

Mitu astet on metalltreppidel kokku?

8114 - Maletest

Oda D9 - kas mänguväljakult väljas?

Milline töökoda on leidnud tegevuskoha nimetatud objekti alla?

8115 - Langermannia gigantea

Kasvab parkides, karjamaadel, rohtunud kohtades, kuid esineb kaunis harva. Viljakeha valge, hiiglaslik, kerajas või kõrvitsjas, jalata, enamasti ebemeline, läbimõõt kuni 50cm. Sauna talu õuel kasvas aastal 2004 üks isend just nii suureks - ümbermõõt 158cm.

Vastuseks liitke numbrid talu sissesõidutee juures olevalt kilomeetripostilt sealsamas sel aastal kasvavate isendite arvule?

8116 - pajatab

Punaarmee põletas siinkandis 1941. aastal Eesti aladelt lahkudes Hiie, Kraavi, Margu, Mõisa, Männa ja Pihelga talud. Selle sündmuse mälestuseks on endise poe seinale paigutatud mälestustahvel.
Vihjeks: Praegu elab

Pärnu-Jaagupis.

Mis aastal sündis poe peremees Jüri? Vastuse saabmälestustahvli juures

8117 - Ja varjupaik vajab varjupaika

Sinna pidi oskama minna, sest tee läks soolaugaste vahelt. Vaenlasel, kes salateed ei tundnud, oli sinna väga raske pääseda.
NB! Raskesti leitav ja ligipääsetav punkt. Suur eksimis- ja puugioht! Soovitav kanda kummikuid!

Mis puudusid Korbes?

8118 - Kalatrepp

Elektrijaam anti siin käiku 1934, pais ise aga on sadakond aastat vanem. Tänaseks elektrit siin enam ei toodeta, paisust aga on saanud keskkonnaprobleem. Siirdekalade rändetakistust proovib leevendada valesti projekteeritud kalatrepp kuid räägitakse ka paisu lammutamisest.

Piilu jaamahoonesse. Mitu kõverat kodarat on vasakpoolsel siibrirattal?

8119 - Soo arengu toitevaene järk

5km pikkusel laudteega rabarajal on võimalik tutvuda soode tekkimise ja arengu ning tüüpiliste rabataimede ja -loomadega, nautida rabavaikust ja juua laukavett. Julgemad võivad ehk laukas väikese suplusegi teha.

Millised taimed paistavad laugastes (õpperaja punkt nr. 4 jne.) silma?

8120 - Mees metsast - 57 paremale

Kõrvaliselt raiesmikult leiad puukujude pargi.

Mis liiki puu kasvab öökulli valvsa pilgu all?

8121 - Hall ja punane

Selle mälestussamba rajamisel kasutati materjaliks Palamuselt pärinevat halli graniitkivi. 1945. a. õhkisid selle punased aktivistid. Mingil põhjusel aga jäi samba algne toon taastajatel kahe silma vahele ja uus variant on punasest graniidist. Küll aga pärineb originaalilt kolme sõdurit kujutav pareljeef.

Mis on tagaküljel viimase vabadusvõitleja perekonnanimi?

8122 - Edasi!

See asula oli koduks ENSV ühele rikkamale kolhoosile.

Milline põllutööriist on ununenud 2002 aastal tiitliga "Kaunim Kodu" pärjatud hoone ees kasvava tamme alla?

8123 - Ükskord lahvatab vimm

Selles pargis asunud mõisakompleks põletati maha aastal 1905, tehti ka muid koletuid tegusid. Praegusel hetkel asub mõisa peahoone kohal hoopis laululava.

Mis on teine eestikeelne sõna pargis asuval mälestussambal?

8124 - Kui siit autoga üle sõita siis on päris kõhe tunne ja mõned naised suisa kiljuvad

Siia lähedale jäävad lennuväli ning ringrada.

Rajatise raudosalt leiad ühe hip-hop muusikat viljeleva muusikagrupi logo. Milline sõna on logolt puudu kuid kuulub selle kollektiivi nimesse?

8125 - Nagu kaks tilka vett

Kohas, kus kaks jõge kokku saavad, saab ühest üle ainult jala. Paari kilomeetri kaugusel asub teine vägagi sarnane jõeületamiskoht.

Vastuseks liitke kokku mõlema ehitise rippvarraste paaride arv.

8126 - Kivi

Olnud hea ja kuri vaim. Kuri vaim tahtnud küla ära hävitada ja surunud rabaga külale peale. Hea vaim saatnud kiviga raba servale juraka ja see hirmutanud paha vaimu eemale. Küla jäänud edasi ja paha vaim jäänud rabasse edasi.

Mitu pulka on kivile viival redelil?

8127 - Lihtne ja kodune

Selle hoone ehitasid Teise Maailmasõja alguses kohalikud talumehed, kes pidasid teed kirikusse liiga pikaks ja õpetust liiga keeruliseks ning nad tahtsid Jumalat teenida oma usu ja tõekspidamiste kohaselt. Ehituseks vajalik raha saadi kokku teeõhtute korraldamisega, laulu- ja mängukoori esinemistega ning annetustena. Tsementkivid valati kohapeal. Vahepeal leiti, et palju paremat rakendust leiab see koht viljalaona. Selle mõtteviisi tagajärgi hakati üllatuslikult likvideerima juba 1988. aastal, kui kohalik kolhoos lubas maja ümbruskonna elanikel taastama hakata. Hoone tehti tänu suurele toetajaskonnale korda poole aastaga.
NB! Soovituslik külastusaeg 12:00-22:00

Mis on neljas sõna altari taga seinal?

8128 - Pulli saab rohkem ja veelgi

Maatõugu veise tunneb ära ühtlase valkjaspunase värvuse, nudi pea ja tugevate jalgade järgi. Tema kasv on väiksem kui moodsates Eesti piimafarmides peetavatel musta-valgekirjudel ja punastel piimaandjatel. Iseloomult on maakarja veis sõbralik, loomult uudishimulik, aga sealjuures isepäine ning tugeva karjainstinktiga. Teiste piimaveisetõugudega koospidamisel on ta väiksemast kasvust ja nudipäisusest hoolimata sageli karja juhiks. Ohu korral võtavad maatõugu veised ringkaitsesse ja peletavad kiskja või muu ohuallika üheskoos eemale. Kuna ta on valiv sööda suhtes, esineb tal ka vähem seedehaigusi. Peale selle on ta veel vähenõudlik, pika ea ja kerge poegimisega. Maakarja veiste puhul tuleb ette vähem surnult sünde kui teistel Eestis kasvatatavatel veisetõugudel. Tema piim on kõrge rasva-, valgu- ja suhkrusisaldusega ning sobib hästi juustude, kohupiima ja jogurtite valmistamiseks.

Mitu mustavalgekirjut lehma on Eesti suurima maatõugu lehmakarja ära eksinud?

8129 - Kapadookia prints Georgios

See skulptuur kujutab maaharijate, sõjameeste ja süütute neitsite kaitsepühakut. Kokku on võetud kolm elu ja olemasolu alust: maaharimine kui oma rahva toitmine, sõjaväelased kui selle maa kaitsjad ja neitsite puhtus kui emaduse ja elu jätkuvuse alus. Kurjus tahab seda kõike hävitada. Püha Jüri tapab kurjuselohe. Võitlus kurjusega ei lõpe kunagi. Kurjus on sisemine ja välimine, võitlus sellega algab võitlusest omaenda kurjuse vastu. Monument on pühendatud Vabadussõja võidu ja Eesti taasiseseisvumise auks.

Mis on viimasena kirjas oleva toetaja perekonnanimi?

8130 - Pulli sellel aastal ei saagi

Rajameistril oli kinnisidee - Eesti üks vanematest asulakohtadest tuleb ju igal juhul ära vaadata kui juba Pärnu kanti satutakse. Lähemal uurimisel selgus aga, et Eesti jaoks nii tähtis arheoloogiamälestis on tähistamata ning asub eramaal magusal jõeäärsel krundil. Seepärast sõidame asulakohast pisut ülesvoolu ja külastame Nasa talumuuseumi. Helju ootab külalisi 16-18. NB! Muuseumis on korjanduskarp, toeta maamuuseumi

Mis oli Meeta teenistuseks kartulivõtu eest?

8131 - Vana ja väsinud

See kirik ehitati aastail 1867-1868 Püha Sinodi rahastamisel, kuid pool sajandit tagasi koguduse kaotanud kirik sai sovhoosile viljahoidlaks ja seal jahvatati hobustele jahu. Sovhoosi kadumise järel asus paikkonnast võrsunud ärimees kirikut taastama, kuid suri ja tööd jäid pooleli. Remonditud sai katus koos torniga ning kirikusse jäid omapärased istmed - puutünnid. Jõudumööda korrastatakse kirikut edasi, ent omapärane ja huvitav kooskäimise ja kontserdi koht on kirik ka sellisena.
NB! olete sunnitud arvestama vahemikuga 12:00-16:30

Mis nooti on loodud mängima suur kirikukell?

8132 - Kolm õde

Kord tulnud kolm pärna Mihkli kihelkonnast Jaagupi kihelkonda. Kui nad Kõima raba alt mööda tulnud, jõudsid nad Vee valda Naartse küla põllu peale. Naartse küla põlluaia peale jäänud üks teistest maha ja hüüdnud: "Kaie, Maie! Riinu ribupaelad läksid katki." Kai ja Mai tulnud edasi, Riinu aga jäänud sinna. Rahvas hakanud tema all jumalatele ohverdama ja see koht jäänud pühaks hiiepaigaks.

Millisel õe juurtest on kõige rohkem vähemalt mehe jala jämedusi tüvesid kasvamas?

8133 - Kivi, mis ei veere

Ei ole teada, kust on pärit see liustiku poolt algsest asukohast minema viidud rahn, kuid nüüd asub ta ühel karjamaal Jõesuu lähistel.

Mis ilmakaare suunaline on kivi otsas olev pragu (N, NE, E või SE)?

8134 - Mõni mõis veel

See mõis oli varem Koonga mõisa osa, iseseisvaks sai ta 1665. a., kui mõis müüdi Wolffeldtidele. 1680. aastal pärandus mõis Derfeldenile, kelle omanduses oli see kuni 1872. aastani, seejärel kuulus mõis Eesti Vabariigi alguseni Karl Gottlieb Brandtile. Varaklassitsistlik peahoone on ehitatud peale mõisa Fromhold Jakob von Derfeldeni omandusse minekut 1786. aastal. See on ühekorruseline poolkelpkatuse ja kõrgema keskosaga kivimaja, mille seintel on barokipärased pilastrid.

Millist aastaarvu kannab kooli võimlahoone?

8135 - Kuuliaugud palkseinas

Esimene kihelkonnamuuseum Eestis, asutati 1934. aastal. Esimeseks esemeks muuseumis oli õllekann. II maailmasõja ajal muuseum likvideeriti ja varad anti üle Pärnu muuseumile. 1989. aastal avati muuseum Eesti Põllumajandusmuuseumi filiaalina. 1997. aastal anti varad vallavalitsusele üle ja muuseum sai oma praeguse nime. Meid huvitavad eksponaadid asuvad unikaalses 1814. aastal ehitatud ümarpalgist seinte ja laastukatusega mõisa viljaaidas.
NB! külastusaeg 12:00-16:30

Mitu hobuserauda ripub stendil?

8136 - RVL

Relvastatud Võitluse Liit - RVL oli vabatahtlik, salajane ja relvastatud rahvusliku vastupanuliikumise organisatsioon, mille eesmärgiks oli võitluseks Eesti au ja sõltumatuse eest. 1949 aastal RVLi Keskstaapile korraldatud rünnakus hukkus 9 staabi liiget, üks arreteeriti ja üks pääses põgenema. Mälestuskivi sellest sündmusest on paigutatud kahe suure puu vahele.

Mis liiki need on?

8137 - Emased ja isased

Eesti põllumajandus oma ligi 4000 aastase ajalooga on suuresti meie traditsioonilise ja keskkonnahoidliku elulaadi väljendus. Põllumajanduse olulisim tootmisharu on loomakasvatus, millest suurim osatähtsus on piimakarjakasvatusel. Statistikaameti esialgsete andmete järgi oli Eestis 2008. aasta 31. märtsi seisuga 244,7 tuhat veist, sealhulgas 104,4 tuhat piimalehma. Piima toodeti 2008. aasta I kvartalis 167,2 tuhat tonni. Kutsume Teid vaatama, kuidas elab piimakari Arupõllu talus, kus on valmimas moodne laut.
NB! külastusaeg 16:30-19:00

Mis neljakohalise numbriga kõrvarõngast kannab kõige suurem pull?

8138 - Lauluväljak

See alev on oma nime saanud kristliku pühaku järgi, kelle nimeline gooti stiilis kirik püstitati siia 16. sajandil.

Roomaja lauluväljaku pargis?