2005 - Lääne- ja Ida-Virumaa

Suveseikluse 3. päeva legendid

Koostasid Tauno Siitam ja Jana Voore

3301

1. Mõis rajati 17.sajandi keskel. Mõisa viimane omanik oli Hermann Löwis of Menari. Peale tema lahkumist II Maailmasõja algul asusid mõisa territooriumil Eesti ja Saksa rannakaitseüksused, hiljem Vene piirivalvekordon. Mõisa lähedal on 22m kõrgune juga ja sild, mis on joale nime andnud.

Mis on joa nimi?

Mille kontuure on kujutatud mõisa kõrval oleval ajahambast räsitud piirivalvurite monumendil?

Mis hõlbustab laskumist peale piirivalveredeli viimast pulka?

3302

Linn koosneb kuuest eraldiasuvast linnaosast. Linnaväljakul on mälestusmärk, tuntud rahvasuus kui „Kaks kainet kaevurit”.

Mis linn?

Mis asutus on ennast sisse seadnud mälestusmärgi vastas oleva maja vasakpoolsesse ossa?

Millisele kuule on viidatud esimesele põlevkivikaevandusele pühendatud mälestusvagonetiga seoses?

3303

Selle mõisa omanike suguvõsa kuulsaim esindaja hukkus müütilise Sannikovi maa otsinguil.

Mis mõis?

Mis oli kuulsa maadeavastaja perekonnakalmistul puhkava naissoost sugulase neiupõlvenimi?

Millisesse ilmakaarde jäävad mõisa läheduses oleva tuhamäe otsast paistvad lähemad tuhamäed?

3304

Kui see kaevandus suleti, võeti huvitava arhitektuuriga igati korras peahoone riikliku kaitse alla. Selle hoone praegune olukord lubab aga aimata, palju riiklik kaitse tegelikult tähendab.

Mis koht?

Mitu akent on parempoolse tiiva teise korruse esiküljel?

Kellenimeline klubi on selles asulas?

3305

Mõis rajati 16. sajandil Tiesenhausenite poolt uhke tammiku kõrvale. Üks mõisa omanikest Otto Fabian von Rosen läks ajalukku pärisorjust põlistava deklaratsiooni autorina.

Mis mõis?

Mitu kivisammast on mõisa viinaaida ees?

Mis otstarbega hoone on olnud maja numbriga 74?

3306

See kirikuküla jõudis kroonikasse 1426. a ja sai nime ilmselt juutide ühe esiisa ja Kristuse eelkuju auks, keda tema kõrges eas isa Aabram oli valmis jumalale ohverdama. Kirikumäel ja nõlvadel laiub kena park, vastas asuval iidsel kalmistul on kabel ja terroriohvrite mälestusmärk

Mis koht?

NKVD poolt tapetud metsaõe eesnimi?

Mitu trepiastet on vaatetornil?

3307

Kõige kindluslikum maakirik Eestis, millega seostub legend kahest vennast, kes hakkasid ehitama lossi. Tekkinud tülis sai üks vendadest surma. Teine vend ehitas poolelioleva lossi ümber kirikuks, et saada andestust oma mõrtsukatöö eest.

Mis koht?

Millises ilmakaares oleva ukse kaudu pääseb muuseumisse?

Mida ütleb 2 sõjamehe haual asuva mälestusmärgi kiri?

3308

See küla on mainitud 1424.a. Somovere nimelisena. Mõis rajati 1657.a., praeguse mõisahoone rajasid vennad Dieckhoffid 19. sajandi lõpul Jõhvi mõisa maadele. Mõisahoone on hästi säilinud, kuna eelmise sajandi algusest on siin tegutsenud kool.

Mis mõis?

Mis aastaarv on tuulelipul?

Mitu ristpeaga kruvi hoiab kiriku ukse lukusüdant?

3309

„Aga vana Liiva-Hannus tõmmand tema rehnungi alt kriipsu läbi. Enne kui sakslased kätte sai, suri tema ära ja on sennasamasse saand maha maetud, kuhu tema surnud. Seal peab tema kalmuküngas tänapäevani veel alles olema. Ühtlasi saand tema varandus kolm tündert kulda ka temale kaasa hauda pandud, mis veel tänapäevani seal peab alles olema.”

Mis koht?

Teine sõna kivil?

Kelle järgi on nime saanud ümbritsev mets?

3310

See Liivimaa piirikindlus rajati taanlaste, kuid hävitati üsna peatselt venelaste poolt. 17. sajandi algul korrastati linnust veel kord, kuid arvatavasti sama sajandi lõpul muutus see lõplikult varemeiks, sest Põhjasõja ajal antud linnust enam ei mainita. Tänapäeval on kunagisest võimsast kaitseehitisest alles ainult 3 m paksused müürid. Omaaegsest alamsaksakeelsest nimest pärineb ka praegune kohanimi.

Mis koht?

Millises ilmakaares asunud müür on täielikult hävinenud?

Mis on ristimiskiriku kuplivärvi esimene täht?

3311

Siin oli arvatavasti üks Eesti vanemaid klaasikodasid, mille juurde rajati meistrite ja tööliste tarvis väike linnatüüpi asula. Külast viib tee jõe keskjooksule ning ürgmetsa, mis on oma nime saanud sälkoru järgi, mis tõlkes tähendab äkkevagu.

Mis koht?

Mis aastal klaasikoda suleti?

Mis on kirjutatud väravale teisel pool ürgmetsa?

3312

Põhjamaade võimsaima soojusenergiajaama kõrval asuvad veekogud. Hoidke peauksest linnulennult poolteist kilomeetrit itta. Nende veekogude juurde jõudes on tunne nagu oleksite sattunud Malediividele: taevassinine ja smaragdroheline vesi ümbritsetud liivaribaga.

Mis koht?

Mitu megavatti jaam hetkel toodab?

Mitu kilomeetrit on territooriumi põhja- ja lõunapoolse värava vahe?

3313

pilt

Mis koht?

Mis aastaarv paistab batmani tiivaotste vahelt?

Mitu punast triipu on viiendal korstnal?

3314

Sellelt sadamalt avaneb imeline vaade veehoidlale ja kuuele kõrgele objektile. Sadamas oleva hüdromeetriajaama koordinaadid on N59°20´40´´ E28°10´26´´

Mis sadam?

Mitu autorehvi ripub punasest tellisest putka ja piirivalve sadamasilla vahel?

Millise klubi alla kuulub lähedalolev obðestvo rõbolovov?

3315

Mõnedel allikatel on see kirik siiani Eesti suurim, mahutades 5000 inimest. Kirikus on 8 eesti vitraazikunstnik Dolores Hoffmanni 1,3m läbimõõduga vitraazi, kus on kujutatud ristiusu võtmefiguure. NB! Vitraazide imetlemiseks on soovitav kohale jõuda enne 15:00.

Mis koht?

Kes apostlitest on Neitsi Maarja kõrval?

Esimesed kaks sõna kirikukella lõunapoolselt küljelt?

3316

Eesti ainus tänaseni säilinud seda tüüpi militaristlik monument.

Mis koht?

Teise rea esimene sõna sildil?

Lähedaloleva sõjakalmistu sildi esimese rea teine sõna?

3307

Iidset küla Koddendorf on esmakordselt mainitud 16.saj. algul Liivi ordumeistri käsukirjas, mis lubas elanikel randa võrgu- ja paadikuure ehitada, kuid kõrtsipidamist ja kaubandust ei lubatud. Tekkinud kaluriküla võlgnes oma järgmise nime Näljalinn siin ordumeistri käsu tõttu nälga jäänud Saksa kaupmeestele. 18-19. saj. vahetusel hakkas arenema tööstus ja puhkeala. 19. ja 20.sajandi vahetuse asulat iseloomustasid puitpitskaunistustega villad ja huvitavad rannakombed: suplemine käis alasti ja kordamööda – sinise lipu ajal naised, punase ajal mehed.

Mis koht?

Mitu värvilist lampi leiad kuursaali eest algava allee kohalt?

Mis oja voolab musumänni läheduses?

3318

Seal on toimunud Eesti ajaloo kõige ägedamad lahingud. 1944.a. juulis käis siin Eesti veriseim lahing, kus koos saksa, taani, norra, hollandi ja belgia võitlejatega tõrjusid 15000 meest ülekaaluka Nõukogude Armee pealetungi. Siin langes kokku üle 20000 mehe ja hävis kogu hoonestus ning paigale nime andnud okasmets.

Mis koht?

Milline number on kirjutatud lahingu mälestuspaiga lähedal 2. ja 3. laternaposti vahel olevale kivile?

Millise laulu algussõnad on kirjutatud vana kalmistu mälestusmüüril?

3319

Linna vapil on kujutaud astmekaar, mis osutab ka linna nimele. Linnapildis iseloomulikud on trepid. 1870.a. peale raudtee valmimist kujunes linn ka populaarseks suvituskohaks. 20.saj. algul algas linna ajaloos tööstuslik ajajärk. Peale II Maailmasõda hakati rajama ülisalajast uraani rikastamise vabrikut, tööjõuna kasutati peamiselt saksa sõjavange, hiljem toodi töölised mitmelt poolt üle NSV Liidu. Eestlasi hakati linna lubama alles 80.-ndate algul.

Mis linn?

Mitu vaasi ääristab kõige kuulsamat treppi?

Millist aastaarvu näed lilleklumbi juures seistes?

3320

See jõgi olevat oma nime saanud Põhjasõja ajal, kui rootslaste ja venelaste leeri eraldas vaid jõgi, puhkes katk, mis üle jõe rootslaste leeri ei jõudnud. Samanimeline kirik oli koguduse käsutada kuni 1967.a. kevadeni, kui tolleaegse sisepoliitilise surve tõttu kogudus likvideeriti ja kirikuhoonet tabas paljude sakraalhoonete saatus - seda kasutati alul laohoonena, hiljem lagunes mahajäetuna. Kirik õnnistati uuesti 1990. aastal.

Mis kirik?

Nivelirovka number seinal?

Mitu rõngast on lähedal oleva mitmeastmelise joa juures silla käsipuudel?

3321

Vanasti olid siin elanud rüütlid. Nad jäid oma sõjaväest maha, löödi lahingus puruks ja põgenesid rabasse. Viimasest rüütlist sai kotkas, kes asus elama raba serva. Sellest sai hiljem praegune vahtkond oma nime. Teise legendi järgi olla siia maetud rootsi sõjaväe poolt Põhjasõja käigus eestlastelt röövitud varandus.

Metsade kaitsja ussikuninga abiga leiab üks õnnelik selle augu põhjast!