2005 - Lääne- ja Ida-Virumaa
Suveseikluse 1. päeva legendid

Koostasid Martti, Piret ja Karu

3101

Sau - üldnimetus mineraalide klassile, kihilise molekulaarstruktuuriga alumosilikaatidele, kus SiO4-4 - tetraeedrid moodustavad ühiste hapnikuaatomite kaudu (kolm "jagatud" aatomit) tasapinnalisi struktuure, sidemed naaberkihtide vahel on oluliselt nõrgemad ning kihtide vahel võivad paikneda vee molekulid. Laiemalt tuntakse seda maavara küll pisut teise nime all. Asula mida otsime on võtnud selle maavara oluliste maardlate järgi endale isegi pealinnatiitli. Asulast kagusse jääb Rootsi-Vene sõjas langenud vene bojaarile püstitatud mälestusmärk.

Millise ilmakaare suunas näitas selle mälestusmärgi murtud haru?

3102

Igale Eesti ristsõnalahendajale on see kohanimi unepealt teada kui küsimus õieti püstitada. Meie küsime siiski teisiti. 13. sajandil oli külanimeks Hazä, 17. sajandi lõpul ehitati siia üks esimesi barokkstiilis hooneid Eestis. Ristsõnades küsitakse tavaliselt nii - rand Eestis (2 tähte)

Milline asutus asub mõisas?

3103

See küla on ilmselt oma nime saanud sisserändajate järgi. Küla lähedal põllul on mitmeid rahne, millest üks ka E.O.Mapi kaardil olemas. Endine liiduvabariik.

Milline põllukultuur kasvab põllul mis ümbritseb meie poolt otsitavat kivi kolmest küljest?

3104

Üks vanemaid asulakohti Eestis (esimesed leiud dateeritud ca 10.000 aastat tagasi) asus järvesaarel mis on rikkaliku arheoloogilise leiukohana andnud nime tervele mesoliitikumi kultuurile Baltikumi ja Loode-Venemaa aladel. Tänaseks on järv tühjaks jooksnud, kultuur nõgestesse kasvanud ja saarest saanud küngas.

Millist spordiala harrastatakse asulakohast põhja suunas jäävas linnuses asuva veski juures?

3105

See asula oli 1926 aastal avatud Mustvee raudteeliini teine otspunkt. Selle asula elanikud kasutavad ujumiseks arvatavasti lähedalasuvat järve mille ühte kallast piirab põnev pinnavorm. See pinnavorm on tekkinud mandrijää avalõhedes ja tunnelites voolanud jõgede setetest. Kui jääseinad setete ümbert ära sulasid, vajusid setted raskusjõu tulemusena allapoole ning kujunesid järskude nõlvadega seljakud. Seega on iidne jõepõhi oluliselt kõrgemal ümbritsevast maastikust.

Leia seljakule viiv korrusmaja trepielementidest trepp. Mitmest elemendist see koosneb?

Kui seljakult järve äärde laskuda siis leiate lõkkeplatsi ja ujumiskoha. Kes elab kohaliku venekeelse elanikkonna arvates järveäärsel lõkkeplatsil puu otsas?

3106

"Kui Kalevipoeg kord rännates jõudis Alutaguse metsadesse, siis oli tal taskus kulda ja kive. Kui ta jõudis ühe künka otsa, siis ta võttis kivi taskust ja heitis sellele puhkama. Jäädes natuke unele suikuma (siit sai kohanimi Suigu), tulid Sorts ja ta sellid Kalevipoega kiusama. Kalevipoeg võttis oma taskust kulla ja viskas selle vihaga minema ning saatis kivid tagant järele ...". Teine muistend räägib aga hoopis sellest, et Kalevipoeg olla tee ääres kivi peal maganud ja sellest ka kivis vastavad lohud sees on. Mine võta nüüd kinni kumb lugu õige on. Leia see küla kuhu Kalevipoja kivid maandusid.

Mitu korrust (treppi) on selle küla kõige kõrgema rajatisel?

3107

Veini hakati endises karjamõisas tootma 1967. aastal. Lisaks veinidele toodetakse siin kaviina Nordland. NB! Vastuse saad 10.00-15.00 vahel

Mis on ananassi ja kirsi vahel?

3108

Siin asub Virumaa vanim pühakoda (13. saj), mille lähedal voolavalt oja nimetatakse venelaste ja Saksa-Taani vägede vaheliste veriste tapluste järgi Vereojaks. Pühakoja lähedale jääb ka Virumaa vanim kivikirik.

Mis on kirjas nõiakivil?

3109

Näide 450 aasta vanusest ühepereelamust. Korduvalt sõdade ajal maha põlenud ja uuesti ülesse ehitatud jäi hoone peale II maailmasõda lõplikult varemetesse ja taastati jooniste järgi 1990 aastaks. Maja juurest möödavoolaval jõel käivitatas OY Wing 2005 aasta veebruaris 300kW hüdroelektrijaama.

Mis kuupäeval viibis Rootsi kuningas siin viimast korda?

3110

NB! Olenevalt ilmast võivad jalad saada mudaseks ja/või märjaks.

See rändrahn on mõningatel andmetel Põhja-Euroopa jäätumisala suurim, Eesti suurim on ta aga igal juhul. Astu esiplaanil kujutatud kivile.

Milline looduslik objekt paistab taamal kui vaadata rahnu lõunanurgast pisut paremale?

3111

Siin sündisid 1865 aastal end Eesti kunstiajalukku jäädvustanud kaksikvennad. Kuulsam nendest sai 1937 Pariisi maailmanäitusel "Kalevipoja" illustratsioonide eest grand prix. Huvitav on see, et külakeskuses ei ole vendadele pandud autahvlitki kuid selle eest ei ole unustatud teist sorti kangelasi mälestusmärgiga austamast.

Kelle vastu võitlesid kangelased autahvlilt?

3112

Vaadake üle ka majakast

50m läände jääv mõnus pikniku ja telkimiskoht. Sooja ilmaga tasub ka ujuma minna, sest vesi läheb sellele kandile ebatüüpiliselt ujumissügavaks juba päris kalda lähedal.

Aastaarv majaka merepoolsel küljel?

3113

NB! Pikem jalgsimatk. Otsi värvilisest soost.

Mitu põrandalauda õpperaja 5.nda punkti vaateplatvormi ülemisel korrusel?

3114

Seda kohta on kutsutud ka Eesti Ðveitsiks. Eks seda teadsid ka vanad eestlased, sest siinsetes mägedes jõe idakaldal asub kaks linnamäge. Vaatamist väärivad veel mõis, mänd ja juga. Siia lähistele jääb ka maausuliste pühapaik koos kahe allikaga.

NB! Hiide sisenemisel lüüakse lokulauda.

Milline tehnorajatis paistab allika juurest?

3115

Tänu keskkonnatasudele on tegemist ühe Eesti rikkama vallaga. Tänapäeval on see kant suurematest teedest kaugemale jäänud, vanasti see aga nii ei olnud. Läks ju siitkaudu ning edasi üle edelasse jääva Sirtsi soo tähtis talitee - Virutee mis ühendas Kesk-Eestist Narva ja Peterburiga. Vallakeskuses asuva mõisa rajas perekond, kelle nimi oli tuletatud pildil oleva kala

rahvapärasest nimest.

Aastaarv fassaadil?

3116

Corvus corax - temast tehtud lugu on igal Ruja fännil kindlasti meeles. Kui mäletad laulu viimast salmi (aga nii täpselt sa kindlasti ei mäleta), siis tead kuhu minna.

Sõnad Ruja loost "Öeldakse, heal lapsel palju nimesid ... mõned nendest kõlavad siis nii: Tronk, kronk, kronks, kromp, krouk, rõuk, kõng, rongas ..."

Milline riigiorgan omab rakukest vaatekoha vastas üle tee?

3117

2005. a. juuni alguses toimusid siin

olümpiamängud kus kohal olid nii olümpiavõitjad Andrus Veerpalu ja Erika Salumäe kui ka Eesti Olümpiakomitee president Mart Siiman.

Mis aastal sündis seersant Bannikov?

3118

Laululaval 09.45 -12.45.

Eriülesanne

3119

Selles külas on tegeletud aastasadu traditsiooniliselt soomaagist raua sulatamisega, küla nimigi meenutab rauarooste värvi.

NB! Suveseikluse särk tagab tasuta sissepääsu ja vastuse küsimusele 10.00-18.00. Kui farmer Suveseiklusest midagi ei tea siis olete järelikult vales kohas :)

Otsi jaanalinnufarmi. Samas vallas toimetas omal ajal ka maailmakuulus ESKU.

Mitmeliikmeline on suguloomade pere?

3120

Siin alustati kohalikust toorainest bensiini tootmist 1931 aastal. Tootmismahud katsid 30ndate aastate keskel pea poole Eesti bensiini vajadusest, lisaks eksporditi bensiini Lätti, Leetu, Soome ja ka Tðehhoslovakkiasse.

Leia mälestusmärk vaenuaegadel mõrvatuile. Roni nii kõrgele kui saad. Millise ilmakaare suunas on tehtud see pilt?

3121

Lisaks arvukatele avastusretkedele oli ta aastatel 1830-1835 Vene Ameerika kolooniate (Alaska) ülemvalitseja.

Sellele Vene maadeuurijale ja meresõitjale on ühte Virumaa mõisaparki püstitatud mälestusmärk.

Selle foto

võttekohast paistab üks majanumber.

Milline see on?

Samas külas asub ka tänukivi maaparandajatele, mis aastaarvu see kannab?

3122

1987 aastal algas Eestis üks sõda, mille tulemusi võib lugeda Eesti iseseisvusliikumise esimeseks suuremaks võiduks. Kui sa tead millisest sõjast on jutt siis leiad tee ka kindluseni.

Mitu kollast megamutrit on läänekaares seina toetamas?

3123

Enne nõukogude okupatsiooni asus siin oluline vilja- ja kartulisadam. Tänapäeval on tegemist rahuliku puhkepiirkonnaga ehkki kaubasadama ülesehitamise ideed on transpordiärimeeste poolt püütud külarahvale ka sellel sajandil maha müüa. Lisaks sadamaplaanidele on elukeskkonda ohustamas lähistel asuvast tööstuslinnast rannavette veetav puitmassitehase heitveetoru. Siit rannast pärineb ka laevakapten August Gustavson.

Kelle peremärk? Vastuse leiad E.O.Mapi poolt koostatud kaardilt.

3124

Nõukogude ajal asus mõisa peahoones tuberkuloosisanatoorium, 2002 aastast aga töötab hoones võõrastemaja. Sahinad räägivad, et Taanist pärit omanikud tahavad mõisa juurde ka lennuvälja rajada. Heaks vihjeks on ka eebenipuust torn.

Mõisa väravas on kaks skulptuuri. Mida need kujutavad?

3125

Kuni selle aasta kevadeni asus siin Saunatrepi aare.

Mitu pulka on basseini viival redelil?

3126

Vanarahvas räägib: Kalevipoeg käind korra Soomes, aga taga tuld võerad mehed maale ja hakkand mõisaid ehitama. Kalevipoeg silmand Soomest mõisat, võttand suure kivi pihusse ja tahand mõisa ühe hoobiga maa päält ära hävitata. Kivi tuld küll üle mere mõisa poole, aga kivi ei ole külge käind ja lähend üle mõisa Karivärava ja Torutumme vahele Hiiemääle.

Keige suurem kivi on 2 1/2 sülda kõrge, 4 sülda igapidi. Rannaäärsed elanikud räägivad sõna-sõnalt niisama, aga vaidlevad vastu, et see kivi mitte see ei olla, vaid see, mis kyla lähedal mere ääres on. Kõige suurem rannaäärne kivi on veel pea poolteist korda kõrgem ja kaks korda laiem kui muistendis juttu.

Millal tühjendatakse mõisa külje all olevat Eesti Posti postkasti?

3127

Kes?

3128

Maanteest põhjapoole jäävad karstiala ja allikad, lõunapoole aga see allikas mida meie otsime. Allikast lähtuv oja suubub jõkke, mis omakorda leiab oma otsa Soome lahes. Allikatest lõunasse jääb raudtee.

Mis liiki puud ääristavad allika kõrval asuva taluni viivat teed?